↑ Terug naar Scheiden

Pagina afdrukken

Getrouwd, en scheiden

Op deze pagina:

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Als u gaat scheiden, moet uw gezamenlijk vermogen worden verdeeld.Getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, wat betekent dit voor u en uw scheiding? U heeft in uw huwelijk samen van alles opgebouwd. Dit kan gaan om een woning, spaarrekeningen, auto’s enz… Dit wordt uw gezamenlijk vermogen genoemd. In het scheidingsproces wordt alles wat u samen heeft in kaart gebracht en Marinka Arends bespreekt met u wat uw persoonlijke wensen en behoeften zijn met uw “vermogen”.

Het “vermogen” wat u samen heeft moet worden verdeeld. In gemeenschap van goederen betekent eigenlijk dat u allebei “recht” hebt op de helft van dit opgebouwde vermogen.

Heeft u een koopwoning? Wie blijft erin wonen en kunt u dat betalen? Wat als de woning verkocht moet worden? Samen met de kennis en ervaring en mogelijk advies van derden worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Marinka Arends informeert u welke fiscale en juridische regels de leidraad vormen voor uw beslissingen en geeft u de gelegenheid hier uitgebreid bij stil te staan. U wordt begeleid bij het maken van de best passende en houdbare oplossing specifiek gericht op uw situatie.

Getrouwd op huwelijks voorwaarden

Getrouwd zijn op huwelijksvoorwaarden, wat betekent dit voor u en uw scheiding? U heeft voor het trouwen afspraken gemaakt samen met een notaris. Deze zijn vastgelegd in een document.

Dit kan gaan om kosten van de huishouding, wie betaalt wat en welk deel? Wat bezat u al voor het trouwen? Wat gebeurt er met vermogen dat u in het huwelijk heeft ingebracht? Hoe gaat u verdelen bij echtscheiding? En wat heeft u over bijvoorbeeld het pensioen afgesproken?

Uitgangspunt is in de meeste gevallen dat u niets gezamenlijk hebt. Wel kunt u samen iets opbouwen? Bijvoorbeeld wanneer u een huis koopt. Of wanneer u een gezamenlijke rekening hebt of spaargeld wat u samen hebt opgebouwd.

In het scheidingproces brengt Marinka Arends voor u in beeld wat u gezamenlijk heeft en wat ieder van u zelf heeft. Wat moet verdeeld worden en wat niet? Heeft u jaarlijks met elkaar de financiën uitgewerkt? Of zijn de afspraken die gemaakt zijn bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden niet nagekomen?

Wanneer u gaat scheiden betekent dit dat er deskundig gekeken moet worden naar uw voorwaarden. Daarnaast komt er in de gesprekken duidelijkheid over uw wensen en behoeften.

Marinka Arends informeert u welke fiscale en juridische regels de leidraad vormen voor uw beslissingen? U krijgt de gelegenheid hier uitgebreid bij stil te staan. U wordt begeleid bij het maken van de best passende en houdbare oplossing, specifiek gericht op uw situatie.

Getrouwd en kinderen

Wanneer u ook kinderen heeft wordt samen met u een ouderschapsplan besproken en opgesteld. In het ouderschapsplan leggen we afspraken vast over de zorg van de kinderen.

Getrouwd zijn betekent ook dat u bij het trouwen een afspraak hebt gemaakt. U heeft de afspraak gemaakt voor elkaar te zorgen en voor de kinderen die geboren worden. U bent dus rechten en plichten aangegaan met elkaar. Wat wordt nu bedoeld met het zorgen voor elkaar en de kinderen?

De zorg voor elkaar komt terug in een financieel stuk, de alimentatie. Partneralimentatie wordt ook wel onderhoudsplicht genoemd. In het scheidingsproces wordt u uitgebreid geïnformeerd over deze onderhoudsplicht. Met een alimentatieberekening krijgt u duidelijkheid en zekerheid in uw financiële situatie na de echtscheiding.

Kinderalimentatie is de naam voor de (financiële) onderhoudsplicht van de ouders voor de kinderen. Zorg is het recht van de kinderen op de ouders. Ouders hebben de plicht om voor hun kinderen te zorgen! Kinderalimentatie wordt berekend op basis van de behoefte van de kinderen. Wat is de behoefte van de kinderen en hoe wordt deze berekend? Op basis van uw inkomen tijdens het huwelijk en rekening houdend met de normen en richtlijnen die hiervoor gelden wordt voor u een berekening gemaakt na het intakegesprek bij Echtscheiding Gelderland.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.echtscheidinggelderland.nl/scheiden/getrouwd-en-scheiden